A fordításaim a másik oldalamhoz kapcsolódnak Yuu-wland

Saját fordítás!!!!

Ismételten egy fordítást hoztam, Vampire diaries témában, Elejah páros (Elijah/Elena) Egy rövidke one-shot, nem is mondanák róla többet olvassátok el, ha szeretitek ezt a párost :)

Stay She breathed

 

 

Elijah épp olvasott, amikor Elena benyitott.

 

Nem akarta zavarni, ezért nézte ahogy óvatosan tartja a kezében a könyvet, megfigyelte, hogy mennyire bele van bonyolódva a könyvbe Elijah, hogy észre se vette Elena jelenlétét.

Ahogy mindig, Elijah az egyetlen aki megtudja különböztetni a szívdobbanásokat.

 

Elena azon tanakodott, hogy mi lenne a helyes alternatíva. Napokig, sőt hetekig vitatta a körülményeket, a múlt éjszaka álmatlanul feküdt az ágyán, és folyamatosan ismételgette a betanult szöveget. Mit fog mondani Elijah és hogy fog rá reagálni, ez volt a legnagyobb aggodalma Elenának.

 

'Elijah...?" vett egy mély levegőt.

 

Elijah felpillantott és úgy tűnt nyugodtan állta a kínos szituációt. Elena próbálta elrejteni a pirulást az arcán, félúton elbotlott, de gyorsan leült Elijah-val szembeni karosszékbe.

 

"Hello, Elena." - üdvözölte Elijah.

 

Elena felelőtlenül bólintott válaszképp. " Valamiről szeretnék veled beszélni." mosolygott alkalomszerűen, míg Elijah kíváncsian fűrkészte. "Nem tudom, hogy fogsz rá reagálni." (Elena)

 

Elijah becsukta a könyvet és a mellette helyeszkedő kisasztalra rakta; a teljes figyelmét ráírányította, Elena észrevette, hogy Elijah megfeszült, mielőtt előrehajolt.

 

Elena lenézett a csuklójára, mielőtt elkezdett beszélni. " Öszinte leszek hozzád, amikor először találkoztam veled, megvoltam rémülve." mosolygott gúnyosan, könnyítve így a hangulaton, Elijah is így tett, erre a reakcióra úgy érezte Elena, mintha pillangók repkednének a gyomrában. Vajon hallja a szívverését? Vagy épp nem figyeli ebben a pillanatban? "De ezután elkezdtél barátságosan viselkedni velem és megvédtél és ez kíváncsivá tett; mért védtél meg, Elijah?

 

Elijah kifejezése közömbös volt. "Ártatlan voltál Elena. Nem lett volna helyes, hogy meghalj, csak mert a bátyám hatalmat akart. Nem értesz egyet?"

 

"Nos, igen, de..." (Elena) Váratlanul a szeme sarkából észrevette, hogy egy börönd helyezkedik el az ajtónál. Hogy nem vette eddig észre?

Elena felnézett. "Mész valahová?

 

Elijah sóhajtott, és felállt, hogy visszategye a könyvet a polcra. "Igen, elhagyom Mystic Falls-t, Elena."

Elena pislantott egyszer-kétszer mielőtt válaszolt volna, a pillangók eltűntek. "Azonnal?"

"Igen, nincs itt semmi keresnivalóm, úgy döntöttem, hogy visszamegyek New York-ba" (Elijah)

 

Elena visszaesett a karosszékbe. Mérges volt, dühös amiért ilyen bolond, hogy folyton titkolóznak előtte és azért is, hogy Elijah ennyire biztos a döntésében; Elena felállt és dühösen rakta csipőre a kezeit, arra a gondolatra, hogy búcsú nélkül ment volna el.

 

"Mikor akartad ezt elmondani?" Kérdezte Elena.

 

"Nem akartam." (Elijah)

Elena mély levegőt vett. "Szóval akkor ennyi volt, igaz?"

Elena látta, hogy Elijah ledermedt, kis idő után felengedett, és megfordult, hogy belenézzen Elena hüvős, sötét szemeibe. "Nem értem..." motyogta Elijah.

 

"Úgy készültél elmenni, hogy még el se akartál köszönni tőlem?" kényszeredett volt Elena hangja. "Ez valami kegyetlen bosszú részedről, amiért nem mondtam el Esther tervét?

 

"Nem hibáztatlak ezért, Elena"

 

"Akkor mi ez?" (Elena)

 

"Nem hittem, hogy érdekelni fog." mondta Elijah.

 

"Hagyd ezt abba!" kelt ki magából Elena. Elijah felvonta a szemöldökét, ahogy Elena tovább folytatta. "Fejezd be, hogy folyton feltételezel dolgokat! Ne hozz olyan döntéseket, ami szerinted a legjobb az emberekre nézve! Ne rejtsd el az érzéseidet! Elég!"

 

Elijah megfeszítette az állkapcsát, ahogy Elena elé lépett.

"Miért hazudsz önmagadnak?" kérdezte tőle Elena.

Elijah nyelt egy nagyot, mélyen belenézett Elena szemeibe. "Azért Elena," szünetett tartott. "Mert nem érdekel."

 

Ökölbe szorította a kezeit; Elijah összes fusztrációja csak úgy vibrált körülöttük, Elena ajkai feszes vonallá alakultak és a pupillái kitágultak. Elijah hazudik; csak védi azokat akiket szeretett egyszer. A családját...

 

Elenát.

 

Elena belefáradt abba, hogy az emberek hibáztatták olyan dolgokért ami teljesen az ő hibája, és most ez érinti Elijah-t is, elégedett volt ezzel. Elena jobb kezével hírtelen megérintette Elijah arcát, nem hagyva mást, mint szúrós érzést a tenyerében, de mielőtt Elena elléphetett volna, Elijah megfogta a karját, és kényszerítette, hogy ránézzen Elena.

 

Ebben a pillanatban, Elena könnyei megeredtek és az arca bizonytalanságott tükrözött. Megpróbált elmenni tőle, de Elijah nem hagyta; mindkét kezével megérintette az arcát.

 

"Mondd ki, és maradok" (Elijah)

Elena nem tétovázott. "Szeretlek, Elijah."

 

Elijah ajkai abban a pillanatban találkozott Elena ajkaival, miután kimondta. A csók erőteljes, szenvedélyes volt; még mindig az arcát fogta, Elena beletúrt Elijah hajába, közelebb húzva magához. Elena érezte, ahogy Elijah lejjebb vitte a kezeit és most a derekánál állapodott meg, és nekitolta a falhoz, mielőtt engedte, hogy Elena levegőt vegyen.

 

"Maradj." (Elena)

 

Vége.